Sponsorzy

  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png

Nazwa miejscowości

Początkowo nazwa miejscowości notowana była jako Belsszice, Belzicze, lub Belzycze – taka forma znajduje się m.in. na herbie widocznym w dokumencie z 1581 roku („...Civitatis Belzicze Maius”). Na pieczęci z 1718 roku, a także w wielu innych dokumentach z późniejszego okresu, znajduje się zapis nazwy w łacińskiej formie przymiotnikowej Sigillum Belsiczensis. Wskazuje to na fakt, iż pierwotna nazwa Bełżyc miała najprawdopodobniej brzmienie Bełzice, zaś forma fonetyczna Bełżyce jest wtórna.
Jest to nazwa o charakterze patronimicznym, w której znajduje się pień imienny Bełz (Bełza) oraz przyrostek patronimiczny –ice (–icy). Z punktu widzenia semantycznego nazwa ta odnosiła się pierwotnie do potomków lub poddanych człowieka o imieniu bądź przezwisku „Bełza” lub „Bełz”, wywodzącym się od prasłowiańskiego czasownika „bełzyć się” (bełżyć się) w znaczeniu „bielić się”. „Bełżyc” to syn lub/i poddany Bełza, analogicznie: Bełżyce to synowie lub/i poddani Bełza.
Początkowa forma fonetyczna Bełzice, w staropolskich dokumentach zapisywana była często – na skutek mylenia głoski „i” z „y” – raz jako Belzicze, a raz jako Belzycze (przy czym „cz” pisano na oznaczenie głoski „c”). Po pewnym czasie zaczęto prawdopodobnie wymawiać tę nazwę jako Belzycze, Bełżyce. Ostatecznie w języku urzędowym przyjęła się jednak nazwa Bełżyce.

 

 

Odsłony: 1241