Sponsorzy

  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png

Powstanie i główne fazy rozwoju

Bełżyce rozwijały się początkowo jako wieś na prawie polskim, przeniesiona następnie na prawo niemieckie, a od 1417 roku – jako miasto. Po lokacji miasta, w jego centrum wytyczono czworoboczny rynek, wokół którego wznosiły się drewniane domy, i od którego odchodziło sześć ulic. Ważnym elementem układu przestrzennego całego założenia był nieistniejący już zamek obronny nad rzeką Bżanką, przy drodze z Lublina. Jak wskazuje Długosz, zamek posiadał baszty i był obwałowany. W XVI wieku w pomieszczeniach zamkowych mieścił się zbór ariański i szkoła. W źródłach z XVII wieku znaleźć można opis zamku opasanego w celach obronnych z trzech stron wałami, a z jednej strony drewnianym płotem. Naprzeciw budowli wznosiły się zabudowania folwarczne. Według inwentarza z I połowy XVIII wieku, zamek był budowlą murowaną z kamienia i cegły, otynkowaną, dwukondygnacyjną, podpiwniczoną, dwutraktową z sienią na osi, z późniejszą drewnianą dobudówką, krytą gontem. W zamku mieściła się też kaplica z ołtarzykiem z obrazem Matki Boskiej Świętoduskiej. Na parterze znajdowały się sklepienia kolebkowe z lunetami. Nad murowaną częścią zamku mieścił się wysoki dach kryty gontem. Na początku XVIII wieku, w czasie wojny północnej, zamek został w znacznym stopniu uszkodzony. W pobliżu znajdował się ogród włoski z sadzawkami i drewnianą łaźnią, pokojem do ubierania, salą i alkierzem. W 1738 roku całe założenie otoczono parkanem dębowym krytym gontem, z dębowymi wrotami i furtką. Zamek był użytkowany do celów mieszkalnych do 1815 roku. W 1829 roku ówcześni właściciele dóbr, Brzezińscy, rozebrali wały i baszty, a zrujnowany i podupadający zamek został przebudowany na browar i gorzelnię dworską. Budynki folwarczne zostały przeniesione na północny brzeg rzeki Krężniczanki, gdzie w latach 40. XIX wieku. Brzezińscy zbudowali nowy dwór i założyli park. W 1942 roku obiekty zostały przebudowane przez Niemców i przystosowane do potrzeb spółdzielni mleczarskiej. Stojący przy obecnej ul. Zamkowej dawny zamek bełżycki wciąż służy mleczarstwu. W jednopiętrowym budynku z cegły i kamienia tylko w piwnicach i na parterze części zachodniej zachowały się oryginalne kolebkowe sklepienia zamkowe z kruchtami.

Źródło: Teatr NN

Odsłony: 822