Sponsorzy

  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png

Herbem Gminy Bełżyce jest: w polu błękitnym tarczy herbowej duża złota litera „B”, inicjał nazwy miasta nad złotym półksiężycem. Po jej bokach i nad nią trzy złote gwiazdy sześcioramienne.

 

 

 

 

Sztandar Gminy Bełżyce ma postać dwustronnego płata materiału o wymiarach 100x100 cm, obszytego złotym frędzlem o długości 5 cm. Przymocowany jest do drzewca zwieńczonego głowicą. Drzewce z drewna toczonego o średnicy 4 cm i długości 240 cm.

Prawa strona sztandaru ma barwę czerwoną z umieszczonym centralnie godłem herbu Rzeczypospolitej Polskiej według aktualnego, ustawowego wzoru.

Na stronie lewej płata barwy białej znajduje się w części centralnej herb Gminy Bełżyce. Ponad herbem znajduje się majuskułowy napis: GMINA BEŁŻYCE; pod herbem majuskułowy napis: 1417 - 2017 w kolorze błękitnym. Na prawo od herbu gminy mały herb województwa lubelskiego, na lewo mały herb powiatu lubelskiego ziemskiego.

Drzewce sztandaru wieńczy, umieszczona tulejka o wysokości 10 cm i średnicy 4,5 cm służąca do wiązania szarfy w barwach narodowych, ażurowy grot wykonany z metalu o barwie złotej w kształcie kropli z uszczerbionym godłem herbu Gminy Bełżyce w środku o wysokości 15 cm.

 

Medal Pamiątkowy 600 – lecia Bełżyc jest okrągły, po obu stronach z podwójnie zaznaczoną krawędzią oraz majuskułowym napisem na otoku ° BEŁŻYCE ° 600-LECIE NADANIA PRAW MIEJSKICH. Po stronie licowej w polu medalu po jego prawym górnym rogu wyrównany do lewej majuskułowy napis w dwóch wierszach WŁADYSŁAW | JAGIEŁŁO, pod nim z prawej herb Bełżyc, nad którym napis 1417 – 2017, zaś z lewej uproszczona postać Władysława Jagiełły od pasa w górę, jak na obrazie Matejki. Po stronie odwrotnej medalu skrócony tekst przywileju miejskiego Bełżyc, pisany majuskułą: MY WŁADYSŁAW | Z BOŻEJ ŁASKI KRÓL POLSKI | CHCĄC MIEJSCA PRÓŻNE | NASZEGO KRÓLESTWA I PUSTYNIE| PRZEZ ZAKŁADANIE MIAST I MIASTECZEK ZALUDNIĆ| NA POKORNE PROŚBY WIELMOŻNYCH | JANA WOJEWODY I SPYTKA | BRACI RODZONYCH Z TARNOWA DZIEDZICÓW | W GRANICACH WIOSEK CZYLI DÓBR SWOICH | MIASTO ZAŁOŻYC ŁASKAWIE | PRZEZ SZCZODROBLIWOŚĆ NASZĄ | POZWALAMY. Medal wykonany z metalu w barwie złotej. Średnica 69,5 mm.

 

Odznaka Honorowa Gminy Bełżyce ma formę prostokątnej plakietki z zaokrąglonymi rogami i z obustronnie zaznaczoną krawędzią. Po stronie licowej odznaki u góry umieszczony kolorowy (emalia) herb Bełżyc, zaś od dołu majuskułowy trzywierszowy napis ZASŁUŻONY | DLA GMINY | BEŁŻYCE, wklęsły, wypełniony emalią w barwie pola herbu gminy Bełżyce. Na stronie odwrotnej zapięcie agrafkowe poprzeczne. Odznaka wykonana z metalu w barwie złotej. Wymiary odznaki to 55 x 36 mm.

Odsłony: 1070