Sponsorzy

  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png

Kopiec Kościuszki został usypany w 1905 roku przez mieszkańców na cześć Tadeusza Kościuszki, wielkiego patrioty, generała i Najwyższego Naczelnika Sił Zbrojnych Narodowych insurekcji 1794r. Wewnątrz kopca znajduje się urna z ziemią przywiezioną z pola bitwy pod Maciejowicami. Pomnik od początku jest miejscem spotkań mieszkańców z okazji ważnych patriotycznych uroczystości.

Zdjęcia z lat 60 i 70 XX w. (foto Marian Ruta)

 

W dniu 3 maja 2000 roku, w 254 rocznicę urodzin Tadeusza Kościuszki i 95 rocznicę usypania kopca odsłonięto nowy pomnik. Popiersie polskiego bohatera zostało wykonane przez lubelskiego rzeźbiarza Kazimierza Stasza. Ustawiono je na granitowym cokole autorstwa mieszkańca Bełżyc Andrzeja Duszczenko.

Nowy pomnik stanął w tym samym miejscu co poprzedni, zniszczony przez wandali. W latach 2013-2014 władze Gminy Bełżyce przeprowadziły rewitalizację tego charakterystycznego dla miasta miejsca. Zakres prac obejmował m. in. wykonanie ozdobnych nasadzeń, granitowych alejek i infrastruktury towarzyszącej.

W 2014r. w przestrzeń Kopca przywrócono drewnianą Kapliczkę Matki Bożej Fatimskiej z inicjatywy Andrzeja Widelskiego mieszkańca Bełżyc.

Odsłony: 1950