Sponsorzy

  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png

Zdrój Króla Władysława Jagiełły

Zlokalizowany na skarpie wschodniej części ogrodzenia kościelnego, po raz pierwszy był wzmiankowany w 1819 roku - określono go wówczas "jako rzeczka od stoku kościelnego".

Na fali odrodzenia się polskości, tolerowanej przez okupacyjne wojska austriackie w latach I wojny światowej, mieszkańcy Bełżyc wykorzystali źródło do zorganizowania w 1917 roku wielkiej manifestacji patriotycznej, budując w tym miejscu jakże nietypowy pomnik króla, tak dla Bełżyc zasłużonego i będącego dla Polaków pod zaborami symbolem dawnej chwały i potęgi państwa polskiego. Na szczycie stoku umieszczono figurę króla Władysława Jagiełły, trzymającego w jednej ręce miecz, a w drugiej krzyż. Poniżej wyryto w kamieniu wizerunek Orła Białego i umieszczono kamienną tablicę z napisem: "Zdrój króla Władysława Jagiełły 1417 - 1917".

Odsłony: 1279