Sponsorzy

  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png

Komitet Organizacyjny obchodów Jubileuszu  600 – lecia nadania praw miejskich  dla miasta Bełżyce

 

Marcin Olszak - Zastępca Burmistrza – przewodniczący komitetu,

Antoni Kwiatkowski - Sekretarz Gminy;

Justyna Pasierkiewicz - Skarbnik Gminy;

Szymon Topyło - Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej

Jarosław Samorek - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego;

Andrzej Bednarczyk - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach;

Jerzy Wroński - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach;

Ewa Pietrzyk - Prezes Towarzystwa Regionalnego Bełżyc;

Zbigniew Dyguś - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

Cecylia Król - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

Elżbieta Kaszlikowska  - Dyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach; ;

Monika Tokarczyk - Dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego w Bełżycach

Jolanta Barszcz - Skowronek – Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach;

Józef Kasprzak - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach

Magdalena Widelska - Dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bełżycach

Andrzej Paśnik - Dyrektor Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach

Antoni Rumiński - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach;

Mariusz Kozak - Komendant Komisariatu Policji w Bełżycach;

Adam Pietrzak - Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej  Państwowej Straży Pożarnej w Bełżycach;

Sławomir Bajan - Komendant Gminny OSP

Marzena Wojtachnio - Urząd Miejski w Bełżycach

Konrad Gumiński - Urząd Miejski w Bełżycach;

Odsłony: 1240