Sponsorzy

  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png

Konkurs p.n. "Rozśpiewane Bełżyce" dla uświetnienia obchodów 600-lecia Bełżyc

 

     Regulamin konkursu
    „Rozśpiewane Bełżyce”
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, 
Zespoły śpiewacze, osoby indywidualne.
Dla uświetnienia obchodów 600 lecia Bełżyc, organizowany jest konkurs
p.n. „Rozśpiewane Bełżyce”.

ORGANIZATOR
Burmistrz Bełżyc

ADRESATCI KONKURSU
Konkurs adresowany jest do osób indywidualnych oraz zespołów, deklarujących udział w konkursie i organizowany jest w dwóch kategoriach:
I- kategoria osób indywidualnych - solistów
II- kategoria zespołów ; duety, zespoły wokalne.

CELE KONKURSU

- uświetnienie obchodów 600 lecia Bełżyc        
-rozwijanie zainteresowań  muzyką, śpiewem oraz tradycjami w tym zakresie
-zwrócenie uwagi na istotę i piękno tekstów piosenek
-uwrażliwienie  na dbałość i estetykę wykonania utworów
-wyłonienie osobowości wrażliwych na piękno muzyki i śpiewu

PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ
- bezbłędność wykonania utworu - 10 pkt.
- dykcja - 10 pkt.
- emisja głosu - 10 pkt.
- aranżacja utworu - 10 pkt.
- wrażenie artystyczne - 10 pkt.
- właściwy dobór materiału repertuarowego – 10 pkt.
 
PRZEBIEG KONKURSU
 Konkurs odbędzie się w  Miejskim Domu Kultury w Bełżycach  dn. 28.02.2017 r. Uczestnicy poszczególnych kategorii prezentują dwa utwory:
 a) jeden utwór dowolny .Można zaprezentować własne kompozycje do tekstów literackich.
 b) jeden o charakterze ludowym – tzw. „z czasów kawalerskich” naszych dziadków i pradziadków. A więc pieśni /piosenki Bełżyc 500-lecia./ utwory  przekazywane z pokolenia na pokolenie /

Czas występu nie może przekroczyć 10 minut. Nie będą oceniane wykonania utworu z playbacku.   Uczestnicy   mogą   wykonywać   utwory   z   towarzyszeniem instrumentów muzycznych.

Komisja Konkursowa będzie oceniać uczestników wg własnych kryteriów:
Laureatami   zostają   ci,   który   uzyskają   liczbę   punktów   mieszczącą   się   w   przedziale punktowym   ustalonym   przez   Komisję   Konkursową   zależnym   od   liczby   punktów uzyskanych   przez   uczestników   konkursu.   Na   podstawie   liczby   punktów   Komisja Konkursowa ustali kolejność lokat.

ZGŁASZANIE   DO KONKURSU
 Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest nadesłanie

KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 na adres  Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26, 24-200 Bełżyce do  dnia 31 stycznia 2017 r.

SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

Wyniki konkursu  będą podane do wiadomości uczestników konkursu  w  ciągu trzech dni po zakończeniu konkursu – drogą emaliową - i umieszczone na stronie internetowej Gminy Bełżyce.

NAGRODY
Uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy , nagrody pieniężne oraz zaproszenie do występu
podczas Dni Bełżyc ‘ 2017 .nagrody pieniężne I, II i III stopnia  w każdej z kategorii tj. indywidualnej jak i zespołowej.
I miejsce – 500 zł
II miejsce – 350 zł
III miejsce – 250 zł

 

Odsłony: 961